Original_jpg.jpg

Zeg 

Eens Ja

voor gemeenten

WAT

  • Empowermentprogramma

  • Verdiepingstraining voor Consulenten Werk

VOOR WIE

  • Uitkeringsgerechtigden

  • Consulenten Werk in Publieke Sector

  • Beleidsmedewerkers Werk

  • Managers Werk

WAAR

Op lokatie 

Zeg Eens Ja in de praktijk

We maken allemaal onderdeel uit van de maatschappij en zijn een belangrijke schakel hierin. Wanneer mensen de verbinding met zichzelf en dit grotere geheel kwijt zijn geraakt en emoties van opgeven, eenzaamheid en individualiteit de boventoon zijn gaan voeren, verdwijnt het diepere doel om te leven en werken. Zeg Eens Ja ondersteunt mensen om hun eigen weg van binnenuit terug te vinden. Dit kan zowel individueel ingezet worden als groepsgewijs.

In projectvorm - individuele begeleiding van clienten

De individuele ondersteuning bestaat uit een intakegesprek en 6-10 gesprekken van maximaal anderhalf uur gedurende een half jaar. Na afloop van het traject is de deelnemer intrinsiek gemotiveerd om de stappen te zetten die nodig zijn om de plek in te nemen waar iemand past: betaald werk, een WEP (werkervaringsplaats), vrijwilligerswerk, mantelzorg, activiteiten die nodig zijn om het leven weer op orde te krijgen of opvoedingstaken.

Groepsgewijs

​Tijdens groepsbijeenkomsten Zeg Eens Ja wordt vraaggericht (samen)gewerkt. Met andere woorden, de deelnemers van de groep bepalen de inhoud / het thema van dat moment. De bijeenkomsten bouwen op elkaar en zijn er op gericht om het gevoel van gemeenschapszin en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid voor de gemeenschap te laten groeien. Het is een delicaat proces voor zowel de groep als geheel als de individuen die onderdeel uitmaken van de groep.

Door de eindeloze toewijding, oneindige geduld en grote liefde en wijsheid voor mensen voelen deelnemers zich veilig en durven ze zich weer over te geven aan diezelfde kwaliteiten in zichzelf. Dit verrijkende proces is een onuitputtelijke bron van inspiratie en geeft het leven kleur en zin. Het geeft deelnemers de mogelijkheid om de diepte die (ook) in hun leeft, naar buiten te laten komen. Omdat dit ons terugbrengt bij de natuurlijke flow van het leven voelt het als heel natuurlijk om (weer) onderdeel te worden / zijn van de gemeenschap. Logisch, want als het gevecht stopt dan komen we uit bij onze liefdevolle basis en willen we niets liever dan dit delen. Dit delen kan in vele vormen: betaald werk, vrijwilligerswerk, activiteiten om het leven weer op orde te krijgen, opvoedkundige taken, mantelzorg etc.

 

Er is zoveel meer in het leven dan we met onze ogen kunnen zien of met onze oren kunnen horen. Het vraagt moed, overgave en simpelweg de keuze om daar stap voor stap weer meer in contact te komen. There is More weet als geen ander dat dit proces niet uitsluitend over rozen gaat en weet ook dat er niets mooier is dan om weer in contact te komen met en te durven vertrouwen op wie we zijn in alles wat we doen

De methodiek Zeg Eens Ja als basis voor uw dienstverlening binnen het domein Werk

Iedere organisatie is uniek, omdat iedere organisatie bestaat uit allemaal verschillende mensen. Daarom is implementatie van een uitvoeringspraktijk vanuit de methodiek Zeg Eens Ja altijd maatwerk. Als u interesse heeft om te onderzoeken welke meerwaarde de methodiek Zeg Eens Ja voor uw organisatie, uw medewerkers en uw klanten kan hebben, dan maken we graag een afspraak om de dialoog hierover aan te gaan.