top of page
2020-LOGO_There is More - Floris van der

Burn-out begeleiding

Begeleiding naar en binnen werk

De individuele ondersteuning bij een (dreigende) burn-out of uitval door depressiviteit, bestaat uit een combinatie van coachingsgesprekken en esoteric chakra-puncture. Gedurende een periode ondersteunen we je om te herstellen van de uitputting, chronische vermoeidheid en / of depressieve gevoelens en ondersteunen we je om keuzes te maken die je herstel bevorderen en om terug te komen bij je natuurlijke flow. Tijdens de eerste maanden is de ondersteuning het meest intensief, dat wil zeggen dat we een tot twee keer per week contact hebben. Naarmate de tijd vordert en afhankelijk van de progressie zal dit afnemen tot 1 of 2 keer per maand. 

Coachingsgesprekken zijn 1 op 1 gesprekken van één tot anderhalf uur met een coach waarin ruimte is om te delen hoe het gaat, waar we stil staan bij onderwerpen waar je mee bezig bent en het zijn vooral momenten om te reflecteren, te waarderen en te observeren. We doen dit vanuit een diep respect voor en vertrouwen in wie je bent. 

Door stil te staan bij wat iemand voelt en waarde toe te dichten aan de eigen wijsheid komt iemand weer in beweging en krijgt daardoor weer ruimte om terug te komen bij hun natuurlijke flow om vanuit daar bewustere keuzes te maken. Deze keuzes dragen bij aan zowel het mentale als fysieke welzijn van iemand. Door de verbeterde relatie met zichzelf kan iemand beter duiden wat belangrijk voor hem/haar is, hoe hij/zij wil bijdragen aan de samenleving en hoe dit vorm te geven.

We bieden mensen de ruimte om op hun eigen wijze en in hun eigen tijd te bouwen aan hun natuurlijke flow. We werken niet met een vooropgezette doelstelling. De ervaring heeft geleerd dat resultaten het gevolg zijn van het bieden van ruimte, gecombineerd met een diep respect voor wie mensen zijn en de keuzes die iemand maakt. Het (her)vinden van iemands eigen kracht en wijsheid en ieders plekje in de maatschappij en/of op de arbeidsmarkt is een heel delicaat proces en voor iedereen anders. 

Ik ben Vrouw.png
mannen.png

Esoteric chakra-puncture is een eeuwenoude naaldtechniek gebaseerd op de wetenschap van de nadi’s. Door het oppervlakkig in specifieke patronen aanbrengen van flinterdunne naalden op het lichaam worden de nadi’s geactiveerd en wordt de vurige en natuurlijke flow van energie in het lichaam hersteld. Een nadi is in feite de spark of life. Het activeren van de nadi's ondersteunt het lichaam om de (diepe) vermoeidheid / uitputting los te laten én om keuzes te maken die de natuurlijke flow blijvend ondersteunen. Met de ondersteuning van esoteric chakra-puncture wordt het lichaam als het ware ge(re)activeerd. Je zal in veel gevallen voelen dat je dieper in je lichaam zakt wat direct een gevoel van diepe ontspanning en overgave geeft.

There is More is gebaseerd op de eeuwenoude wijsheid van de filosofie van de Tijdloze Wijsheid, gecombineerd met bijna 20 jaar ervaring in de begeleiding van mensen naar en binnen werk.

bottom of page