Original_jpg.jpg
mannen.png

Zeg 

Eens Ja

WAT

Methodiek voor begeleiding naar werk

VOOR WIE

  • Consulenten Werk

  • Beleidsmedewerkers Werk

  • Managers Werk

  • Mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet

WAAR

Op lokatie

Zeg Eens Ja is een methodiek van begeleiden binnen en naar werk die mensen ondersteunt bij het (her)vinden en/of bevestigen van een innerlijk weten en kracht. Door stil te staan bij wat iemand voelt en waarde toe te dichten aan de eigen wijsheid komt iemand weer in beweging en krijgt daardoor weer ruimte om terug te komen bij hun natuurlijke flow om vanuit daar bewustere keuzes te maken. Deze keuzes dragen bij aan zowel het mentale als fysieke welzijn van iemand en door de verbeterde relatie met zichzelf kan iemand beter duiden wat belangrijk voor hem/haar is, hoe hij/zij wil bijdragen aan de samenleving en hoe dit vorm te geven.  

 

Zeg Eens Ja biedt mensen de ruimte om op hun eigen wijze en in hun eigen tijd te bouwen aan hun natuurlijke flow. Ze werkt niet met een vooropgezette doelstelling. De ervaring heeft geleerd dat resultaten het gevolg zijn van het bieden van ruimte, gecombineerd met een diep respect voor wie mensen zijn en de keuzes die iemand maakt. Het (her)vinden van iemands eigen kracht en wijsheid en ieders plekje in de maatschappij en/of op de arbeidsmarkt is een heel delicaat proces en voor iedereen anders. 

Zeg Eens Ja is gebaseerd op de eeuwenoude wijsheid van de filosofie van de Tijdloze Wijsheid, gecombineerd met bijna 20 jaar ervaring in de begeleiding van mensen naar of binnen werk.